Säker på att det är kristallsjukan?

Yrsel är ett mycket vanligt symtom för en rad olika hälsobesvär och sjukdomar, vissa ofarliga som kristallsjukan, andra allvarliga som en hjärntumör.


Kristallsjuka är bara en av en rad vanliga diagnoser med yrsel som symptom.

Vestibularisneurit – dysfunktion i balansnerven

När man drabbas av vestibularisneurit får man kraftig yrsel som kan utlösa illamående och i vissa fall kräkningar.

Kroppen har ett balansorgan i varje öra som signalerar via nerver till hjärnan. Om signalerna från balansorganen rubbas är yrsel ett vanligt symptom. Till exempel om endast signaler från ena örats balansnerv når hjärnan känns det som att omgivningen snurrar.

Vestibularisneurit tros bero på virusinflammation i balansnerven som rubbar signaler till hjärnan. Inflammationen kan bero på återaktivering av herpesvirus som legat vilande i nervsystemet.

Tillståndet kräver ofta sjukhusvård men återkommer sällan mer än en gång under en livstid.

Fobisk yrsel

Kvinna med fobisk yrsel som sitter och jobbar på sitt kontor.

Plötsliga sekundkorta attacker av intensiv yrsel åtföljda av obehag kan uppstå vid fobisk yrsel.

Yrsel kan utlösas av oro, rädsla, stress och ångest.

Rädslan för yrseln i sig kan vara ett större problem än själva yrseln då det handlar om en kontrollförlust. Känslan av att yrseln inte ska ge med sig gör att yrseln förstärks. Detta kallas fobisk yrsel, alternativt spänningsyrsel eller funktionell yrsel.

Ostadigheten beskrivs på olika sätt, men förklaras bäst som sjögång och ”gungighet”. Man kan vilja hålla i sig i något av rädsla att ramla eller man måste titta var man sätter fötterna.

Behandling förekommer oftast hos psykolog, alternativt med SSRI-medicin (anti-depressiva).

Menieres sjukdom

Forskare tror att uppkomsten av denna sjukdom beror på högt tryck i innerörat men man är inte helt säker på den exakta orsaken. I behandling ingår även olika typer av läkemedel och kirurgi om läkemedel ej botar problemen.

Besvären börjar oftast i 40-årsåldern och är vanligare hos kvinnor än män. Skadlig stress och sömnbrist kan göra att du lättare får attacker. Den rekommenderade behandlingen är därför att undvika att stressa, äta saltfattig mat och vara fysiskt aktiv.

Andra orsaker

Förutom fobisk yrsel, virus på balansnerven, kristallsjukan eller Menieres sjukdom så kan yrsel uppkomma vid intag av en del olika mediciner, vid järnbrist, av droger eller brist på vissa B-vitaminer.

Yrsel kan även uppkomma av andra sjukdomar i nervsystemet såsom stroke eller tumörer.